1. Yleistä

Tappara.co on yksityishenkilöiden vapaaehtoiseen harrastetoimintaan perustuva verkkoyhteisö, jonka tavoite on edistää kotimaista ja erityisesti tapparalaista jääkiekkokulttuuria internetissä. Käytännössä se on interaktiivinen WWW-sivusto, joka on toteutettu avoimen lähdekoodin Discourse-ohjelmistoalustalla.

Yhteisön henkilökuntaan tällä hetkellä kuuluvat käyttäjät näet Tietoja-sivultamme.

2. Henkilökunnan vastuu

Yhteisöpalvelu toimitetaan sitoumuksetta. Tappara.co:n henkilökunta pyrkii korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa yhteisön tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Henkilökunta ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms).

3. Käyttäjän tuottama sisältö

Tappara.co on julkinen verkkoyhteisö, jossa käyttäjä julkaisee tuottamansa sisällöt Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

4. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä hyväksyy Tappara.co:n käyttöehdot, tietosuojakäytännöt ja säännöt.

Käyttäjä vastaa palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Tappara.co:lle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Tappara.co:n henkilökunnalla on oikeus olla julkaisematta käyttäjän palveluun toimittamaa materiaalia, sekä poistaa tai muokata palvelussa jo julkaistua materiaalia.

5. Muutokset palvelussa, käyttöehdoissa tai tietosuojaperiaatteissa

Henkilökunnalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja tai tietosuojakäytäntöjä palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä.

Tämä käyttöehtojen versio julkaistiin ja astui voimaan 23.05.2018.