Tietokilpailuja ja muita pähkinöitä


#628

Mikä alkaa näin:

Me Aleksander Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Zsaari, Suomen Suuriruhtinas, y.m., y.m., y.m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä tahdomme Me täten armosta vahvistaa


#629

Aleksanteri III tuli meillä tunnetuksi ainakin Ohranan perustajana. Mutta ei se oikein sovi kuvioon, tokkopa suomalaiset sitä anoivat. Eikä taida Postilaitosten yhdistäminenkään v. 1890 olla tuossa takana. Yleisestiottaen Aleksanteri kohteli Suomea aika helläkätisesti verrattuna siihen mitä Venäjällä tapahtui…

Langinkosken keisarillisella kalamajalla hän taisi viihtyä, joten sanotaan nyt että Keisarillinen kalamaja perustettiin tuolla keisarillisella määräyksellä.

Joten: viisaammat vastatkaa, minä en tiedä/muista. :wink:


#630

Oikea vastaus on paljon kalamajaa merkittävämpi. Ja vaikka se on muuttunutkin paljon sittemmin, tuo pätkä on edelleen osa sitä.


#631

Tolta ajalta ei tuu mieleen sitten kuin Säätyvaltiopäivien avajaiset 1891. Olisko siellä Arkadianmäellä jotain perua tosta keisarillisuudesta edelleen. Paha sanoa kun olen niin epäpoliittinen henkilö… koettakaa nyt muutkin arvata. Tai jos tietoa on niin, tänne vaan. Alkaa jo risoa nää Aleksanterit. :wink:


#632

Rikoslaki


(Toni) #633

google? :joy:


#634

@Devilady sen tiesi: noin alkaa Suomen voimassa oleva rikoslaki. Sitä ei ole kokonaisuudistettu vuoden 1889 jälkeen ja siellä on yhä kohtia, joita ei ole sittemmin siivottu. Tuo johdanto on yksi niistä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search[type]=pika&search[pika]=rikoslaki%2024

19.12.1889/39 Rikoslaki

Me Aleksander Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Zsaari, Suomen Suuriruhtinas, y.m., y.m., y.m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä tahdomme Me täten armosta vahvistaa seuraavan rikoslain Suomen Suuriruhtinaanmaalle, jonka voimaanpanemisesta, niinkuin myöskin rangaistusten täytäntöönpanosta erityinen asetus annetaan:

1 luku (16.8.1996/626) Suomen rikosoikeuden soveltamisalasta

1 § (16.8.1996/626) Suomessa tehty rikos

Suomessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia.

Suomen lain soveltamisesta Suomen talousvyöhykkeellä tehtyyn rikokseen säädetään Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa (1058/2004) ja merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009). (29.12.2009/1680)


#635

Hah. Tunnustan olleeni hyvin vähän rikoslain kanssa tekemisissä. Tässä tuli ainakin yksi todiste siitä. Yhtään sakkoa ei ole liikenteestäkään. :slight_smile:


#636

Stalinin tytär Svetlana loikkasi tunnetusti länteen. Tapaus aiheutti aikanaan melkoisen kohun. Svetlana poltti neuvostopassinsa julkisesti. Missä kaupungissa tuo tapahtui?

Hint 1:

Liittyy isänsä aikaansaannoksiin WWII:ssa tai sen jälkeen

Hint 2:

Rautaesirippukin oli

Hint 3:

Svetlana oli USA:ssa. Ei New York eikä Moscow tai Paris

Vastaus

East Berlin, Pennsylvania, USA


#637

Propagandatemppu ja Amerikassa tietysti, veikkaan New Yorkia.


#638

Kiitos yrityksestä. Mutta se ole oikein. Jotain erikoisempaa. Sanon kuitenkin, että Moskovassa se ei tapahtunut. :sunglasses:


#639

Vastauksessasi on hyviä aihioita: Propagandatemppu, tottakai. Ja hyvinkin Amerikassa, sillä ei Svetlanalla tuolloin ollut heti mitään pääsyä Varsovan liiton maihin. Mutta New York tai Moscow tai Paris tuo kaupunki ei ollut. Staliniin vahvasti liittyvä, kiistanalainen, ehkä jopa hänen luomuksensa… Mitä Svetlana keksi, hän oli kuitenkin lännessä.

Edit. Vastaus lisätty juttuun, jossa tehtävä esitettiin!


#640

Onko tähän kerrottu jo vastausta? Kiinnostaa, kun ei oma pää toimi tällä(kään) kertaa.


#641

Koitahan aakkosjärjestystä.


#642

kahdeksan, kaksi, kolme, kuusi, neljä, nolla, seitsemän, viisi, yhdeksän, yksi


#643

Onko kukaan yrittänyt ratkoa tätä?


#644

1.Kertoimeksi ei voi tulla 0 tai 1 eli B ei ole kumpikaan näistä.

2. Ratkaisu saattaisi lähteä purkautumaan lopusta päin: molemmissa on samat kaksi viimeistä numeroa. Kertotaulusta 2 kertomalla 6:lla saadaan viimeinen luku kummallekin puolelle yhtäsuuruusmerkkiä samaksi eli 2 = N ja B = 6.

3. Toiseksi viimeinen luku: O Menee vaikeaksi.

@Nuti : kerro jo.


#645

Mikä on seuraavan sekvenssin viimeinen päivämäärä:
October 2nd, March 2nd, April 5th, June 4th, January 3rd, December 1st, May 2nd, November ?

Voi olla aika vaikea, siksi laitan tähän heti vinkin:
Vinkki:

Tehtävä on kieliriippuvainen. Perustuu siihen että avainsana on “calendar”.

Vastaus:

Jokaisesta kuukauden nimestä otetaan päivän mukainen kirjain ja näin saadaan kokoon avainsana: c-a-l-e-n-d-a-r. October 2nd -->
c-kirjain, March 2nd --> a-kirjain jne. Puuttuva r-kirjain on sanan November 8. kirjain, siis November 8th.


#646

Aloin laskea päiviä ja pieleen meni. Sitten keksin: 8th.


#647

Vastaus löytyy tästä linkistä.

En muista tarkkaan, miten tehtävän vuosikymmeniä sitten ratkoin, lähinnä se taisi mennä erilaisia numeroita kokeilemalla. Jotain saattoi päättelyllä poissulkea.