Yhteisöpeli XXXIV: Tuppuru HC 40k - peliketju

Alkuhorinat

Vuosi 40 002. Ipandeerus on viimein voittanut mestaruuden sitten vuoden 1985, vain 30 017 vuoden odotuksen jälkeen, galakseinvälisessä Lüga-liigassa ja kaventanut mestaruudet pyhällä Terran planeetalla T4mp3r3e:n kaupungissa Tuppuru HC:n kanssa 39 288:een–17:ään. Villiintyneet Ipandeerus-fanit ovat tuhonneet Nokia Arenan T3mp3r3e:lla pienillä 19 K:n supermarketista saatavilla vetypommeilla.

Terran yliprimarkki P44v0 Väyryn3n on asettanut, että Ipandeeruksen ja Tuppuru HC:n on etsittävä itselleen uusi areena ja todistettava, että niiden toiminta on edelleen kannattavaa. Onneksi Titanilla pelataan tänäkin vuonna UHL-liigan turnaus, johon Tuppuru HC osallistuu kutsuttuna (ja Ipandeerus ei). Palkintona on sellainen kasa Suomen markkoja (P44v0 Väyryn3n palautti valuutan tultuaan valituksi yliprimarkin virkaan, ja kryptoihin kyllästyneet universumin asukkaat omaksuivat kaikki Suom3n valuutan), että niillä Tuppuru HC voi rakentaa aivan oman areenan, johon ei Ipandeeruksia kutsuta.

Valitettavasti Ipandeerus saa asiasta vihiä ja lähettää paikalle kolme soluttautujaa: Talvikuninkaan, Teemu Viime Kesän sekä Oula Kaslerin. Yksi kerrallaan Ipandeeruksen soluttautujat yrittävät kolkata hyvisten pelaajat ja viedä mahdollisuudet kunnialliselta Tuppuru HC:lta – on teistä kiinni, saadaanko heidät kiinni ajoissa!

(Toivottavasti tästä ei saa bannia, mutta tässä vielä kuvaksi Tuppuru HC:n upea sotisopa alkavaan turnaukseen. AI:n tekemä. On tämä hurjaa.):

Pelin idea

Pelaajat arvotaan kahteen joukkueeseen, hyviksiin ja pahiksiin. Hyvikset yrittävät selvittää pahisten henkilöllisyydet ja äänestää nämä pois, kun taas pahikset pyrkivät esittämään hyviksiä ja äänestämään hyviksiä pois. Pahiksia on vähemmän, mutta heidän etunaan on se, että he saavat juonitella keskenään yksityisviestein, toisin kuin hyvikset (pois lukien Taisteluveljet; ks. pelihahmot.)

Pelin rytmi

Päivä kestää noin 2–3 vuorokautta. Päivän aikana peliketjussa puhutaan pelistä, etsitään syyllisiä ja äänestetään pelaajia. Pelistä ei saa puhua muualla, kuin peliketjussa. Tästä on poikkeuksena ainoastaan pahisten keskustelut, sekä niiden hyvisten keskustelut, joiden rooliin se kuuluu. Päivän lopussa se, kenellä on eniten ääniä muuttujien jälkeen, tippuu pelistä, ja hänen roolinsa paljastetaan kanssapelaajille. Tippunut pelaaja ei saa pelin ollessa käynnissä enää kommentoida peliä.

Yö kestää enintään noin vuorokauden. Yön aikana pahikset kertovat keskusteluketjussaan pelinjohtajille sen pelaajan nimen, jonka haluavat pelistä tiputtaa. Yön aikana kukaan ei peliketjussa puhu, vaan kaikki nukkuvat.

Yön jälkeen tulee aamu, jolloin pelinjohtaja kertoo sen pelaajan nimen tai niiden pelaajien nimet, joita on kohdannut kova kohtalo. He tippuvat, eivätkä he saa enää osallistua peliin. Aamun jälkeen alkaa taas päivä, jolloin spekulointi ja keskustelu peliketjussa jatkuu niiden osalta, jotka pelissä vielä mukana ovat.

Äänestäminen

Äänestäminen tapahtuu kirjoittamalla boldatulla tekstillä ++nimimerkki, esimerkiksi ++Armas. Mikäli haluat perua äänen, se tapahtuu vastaavasti –nimimerkki, esim. -Armas. Se ääni jää voimaan, joka on laitettu viimeisimpänä, ja jota ei ole peruttu. Mikäli äänestää toista nimimerkkiä vahingossa ennen edellisen peruuttamista, jää ensimmäiseksi laitettu ääni voimaan. Jokaisella pelaajalla on yksi ääni käytössään per pelipäivä ja eniten ääniä saanut pelaaja tippuu päivän päätteeksi. Tasatilanteessa se, joka sai äänimääränsä ensin, tiputetaan. Mikäli kukaan ei äänestä koko pelipäivänä, pelinjohtaja arpoo tiputettavan. Jos kuitenkin jollakin on ollut ääni voimassa pelipäivän aikana, hän tippuu tai se, kenellä viimeisenä oli ääni voimassa.

Olkaa huolellisia, että kirjoitatte nimimerkin oikein plussineen ja miinuksineen sekä lihavoituna, ja omille riveilleen. Nimet hyväksytään sekä isolla että pienellä alkukirjaimella kirjoitettuina, sillä jotkin nimimerkit alkavat foorumilla pienellä alkukirjaimella. Tästä ei siis rangaista.

Keskustelu

Pelistä saa keskustella vain ja ainoastaan peliketjussa. Peliketjussa saavat keskustella vain ja ainoastaan pelissä mukana vielä olevat pelaajat. Tippuneet joutuvat odottamaan pelin päättymiseen saakka, että pääsevät kertomaan fiiliksensä muille pelaajille. Tämä koskee myös pahiksia: pudonneet pahikset eivät osallistu pahisten strategiakeskusteluun. Peli menee täysin pieleen, mikäli omaa rooliaan tms. aletaan spekuloimaan jossain muualla, tai jos yksittäiset pelaajat käyvät keskenään yksityisviestein vaihtoa pelin kulusta. Tämä on siis ehdottomasti kiellettyä, mikäli erikseen ei roolikuvauksessa tätä sallita. Vaikka pelin päämääränä on voittaminen, perimmäinen tarkoitus on kuitenkin pitää hauskaa ja laittaa aivot töihin. Näinpä pelin ulkopuolisiin henkilökohtaisuuksiin tai muuten vaan asiattomuuksiin menevä pelityyli johtaa myös pelistä poistamiseen.

Viestien muokkaaminen lähettämisen jälkeen on ehdottomasti kielletty. Voit laatia heti perään uuden viestin, esimerkiksi korjataksesi sanomaasi, mutta et saa enää muokata jo lähetettyä viestiä. Muokkauksia ei saa tehdä missään tapauksessa, ei esimerkiksi kirjoitusvirheenkään korjaamiseksi. Viestejä ei myöskään saa poistaa. Näistä rikkeistä pelinjohto voi muistaa pelaajaa sanktiolla.

Pelinjohtajan lähettämän rooliviestin sisällöstä puhuminen tai siitä vihjaileminen on kielletty. Roolistaan saa totta kai kertoa tavalliseen tapaan, mutta ei rooliviestiin liittyvistä muista asioista, kuten esimerkiksi tietyistä termeistä, mitä viesti sisältää.

Pudonneet pelaajat saavat tykkäillä vain pelinjohtajien aamu-, ilta- ja ”päivä on päättynyt” -viesteistä.

Pudonneet pahikset eivät saa osallistua pahisten neuvotteluun. Jäljelle jääneet ovat omillaan.

Päivä päättyy foorumin osoittaessa päättymisaikaa, eli jos päivä päättyy 20:00, 19:59 viestit hyväksytään, mutta 20:00 ei.

Pelaajat eivät saa puhua missään keskustelussa toisten pelaajien foorumiaktiivisuudesta. Eli on kiellettyä kertoa, että “Armas on nähty viimeksi 4 tuntia sitten”.

Pelin kesto ja voittaminen

Peli kestää niin kauan, kunnes pahiksia on saman verran tai enemmän kuin hyviksiä (pahikset voittavat) tai kunnes kaikki pahikset on tiputettu (hyvikset voittavat). Peli on rakennettu tasapainoiseksi niin, että ennen pelin alkua, molemmilla puolilla on lähtökohtaisesti yhtä vahvat edellytykset voittaa.

Pelin keskimääräinen kestoarvio on noin 2–3 viikkoa.

Aktiivisuus

Peli ei vaadi jatkuvaa aktiivisuutta, mutta peliketjuun olisi hyvä kirjoitella tasaisin väliajoin ja vähintään äänestää jokaisena pelipäivänä. Mikäli pelaaja ei äänestä toisena peräkkäisenä pelipäivänä (eikä pelaajalla ole tähän ymmärrettävää selitystä), haetaan tilalle varapelaajaa. Jos varapelaajaa ei löydy, hahmo tippuu seuraavana aamuna. Sitä mielekkäämpi peli on, mitä aktiivisempi se on. Tarkoituksena on saada ihmisistä irti heidän roolinsa, ja mikäli he eivät keskustele, se on vaikeaa. Erityisesti hyvisten kannattaa siis pitää keskustelua yllä ja käyttää äänestämisoikeutta hyväkseen. Muistakaa, että äänen saa aina vaihtaa niin monta kertaa kuin haluaa ennen päivän päättymistä.

Pelinjohtaja

pelinjohtajana toimii Armas, joka päättää mahdolliset ongelmatilanteet.

Pelaajamäärä ja pelihahmot

Pelissä on yhteensä 14 pelaajaa, joista 3 pahishahmoa ja 11 hyvishahmoa.

Pelin hahmot:

Pahikset:
Pahiksilla on käytössään yksityiskeskustelu, jonka pelinjohto avaa ennen pelin alkua.

Talvikuningas. Talvikuninkaan ääni on 1,1 ääntä, eli tasatilanteessa putoaa se pelaaja, jota Talvikuningas on äänestänyt.

2 tavallista pahista: Teemu Viime Kesä & Oula Kasler

Hyvikset:

Tuhannes poika – näkijä. Kysyy yön aikana nimen ja saa tietää, onko kyseessä hyvis vai pahis. Luottamusväli on 95 % – on 5 % mahdollisuus, että saatu tieto on väärä.

Rautavahti – suojelija. Nimeää yöllä yhden pelaajan, joka ei voi pudota yöpudotuksessa. Ei voi nimetä samaa pelaajaa kahdesti peräkkäin eikä itseään.

Taisteluveljet – kaksoset. Saavat keskustella yksityisviestein keskenään. Jos toinen missään kohtaa putoaa, putoaa myös toinen.

7 tavallista pelaajaa

Deathwatch-koodeksi:

Pelaajat keräävät pelin aikana tappoja. Tappo tarkoittaa sitä, kun pelaajan ääni on päivän päättyessä putoavalla pelaajalla. Jos siis Armas äänestää ensimmäisenä päivänä Jopetia ja Jopeti putoaa, Armas saa yhden tapon. Pelaajan pudotessa jokainen häntä äänestänyt saa siis tapon.

Pelissä on käytössä kaksi kiertävää roolia, ns. Deathwatch-koodeksi. Jokaisen päivän lopussa nimetään Verinen enkeli ja Ultramariini. Verinen enkeli on se, jolla päivän lopussa on eniten tappoja, Ultramariini se, jolla on vähiten. Tasatilanteessa molemmat arvotaan. Molemmilla on seuraavana päivänä tähän rooliin sopiva ominaisuus:

Verinen enkeli saa halutessaan antaa äänensä, kun päivä on päättynyt. Hän siis odottaa, että muut ovat äänestäneet ja antaa sitten oman äänensä. Ääni täytyy kuitenkin antaa heti päivän päätyttyä ennen iltaviestiä.

Ultramariini saa antaa tavallisen äänen sijaan negatiivisen äänen: halutessaan hän voi poistaa pelaajan äänisaaliista yhden äänen, jolloin hän ei voi käyttää omaa ääntään. Ultramariini ilmoittaa pelinjohdolle, onko ääni negatiivinen vai positiivinen. Päivän ääntenlaskennassa ääni näkyy tavallisena äänenä.

Kataklysmit:

Jokaisen parittoman päivän lopussa, ensimmäinen päivä pois lukien, tapahtuu sattumanvarainen tapahtuma, joka voi vaikuttaa pelin kulkuun. Tapahtuma heitetään d20:llä

 1. Mitään ei tapahdu.
 2. -//-
 3. -//-
 4. -//-
 5. -//-
 6. Pelinjohto lähettää tsemppiviestin arvotulle pelaajalle.
 7. Pelinjohto lähettää tsemppiviestin Jopetille.
 8. Pudonneiden ketjusta julkaistaan yksi viesti peliketjuun.
 9. Pudonneiden peliketjussa järjestetään äänestys, jonka voittaja saa yhden äänen.
 10. Yhdelle pelaajalle arvotaan tulevaksi yöksi näkijän kyky (sama kuin Tuhannennella pojalla).
 11. Arvotaan pelaaja, jonka äänestys seuraavalta päivältä poistetaan.
 12. Arvotaan pelaaja, joka saa seuraavalle päivälle käyttöönsä kaksi ääntä.
 13. Pelaajat saavat yön ajaksi suojan pudotukselta. Kukaan ei putoa.
 14. Päivän äänestyksen tulos mitätöidään. Kukaan ei putoa.
 15. Yksi ääni päivän aikana annetuista äänistä arvotaan uudelleen.
 16. Kuluvan päivän aikana pudonneen pelaajan roolia ei paljasteta.
 17. Seuraavan yön aikana pudonneen pelaajan roolia ei paljasteta.
 18. Kuluvan päivän ja alkavan yön aikana pudonneen pelaajan roolia ei paljasteta.
 19. Pudonneiden ketjusta julkaistaan kolme viestiä peliketjuun.
 20. Pelinjohto arpoo pelaajien joukosta pelaajan, joka putoaa välittömästi.

Pelissä mukana olevat pelaajat (14/14):

Tonza
Helbendeerus
Bilbo
Tp2
Petri
Casperi
Tapparanation
Louskutin
Nuti
Varilasit
000
Ode
Mazzus
CliffyByro

Peli alkaa nyt! Ensimmäinen päivä päättyy lauantaina 8.6. klo. 20.00.
Puhuminen ja äänestäminen on nyt sallittua.

10 tykkäystä

Kukaan muu ei uskalla laittaa ensimmäistä vastausta, ettei luulla pahikseksi. Nyt voitte ipandeerukset tulla tänne sieltä yksityiskeskustelustanne.

4 tykkäystä

Sinunko kohdallasi se ei olisi luulo vaan tieto?

2 tykkäystä

Jumalauta mitä kaksoispsykologiaa.

2 tykkäystä

Sieltä tuli kiireisin ipandeeruslainen. Näkijä voisi tarkistaa yöllä, millaisia jauhoja Petrillä on pussissaan.

Mutta Tripla Nolla äänestävät ovat ultimaattisia pahiksia.

2 tykkäystä

Nyt vain odotetaan sitä että @mazzus tulee paljastamaan pahikset, jotka hän on päätellyt jo 37 978 vuotta sitten

4 tykkäystä

@Ode tykkää ja avatar ilmestyy ketjuun.

++Ode

1 tykkäys

Minä ratkaisin vasta Petrin ja Jopetin. Mutta onhan se jonkinlainen alku.

2 tykkäystä

Vejetäänpä tuo Jopeti takasi, ku eihän se ees pellaa. :slight_smile:

1 tykkäys

Pakko sitten heti korjata, että omalla nimerkilläni ei ole mitään tekemistä tuon halvan osittaisen kaiman (joukkueen nimen) kanssa. :sweat_smile:

2 tykkäystä

Ehdin jo miettiä juuri tuota.

Melkein vois antaa noottia pelinjohdolle. Mutta vain melkein.

Terveppä teille. Erään antiikin Jumalan sanoja mukaillen:

-Täällä ei V-t-u Ipandeerus juhli.

8 tykkäystä

Ei kannata. Tuo nimi on ollut käytössä ensimmäisestä pelistä lähtien.

1 tykkäys

Terve vaan kaikille!

Vai ei noita ipandoita Areenan korjaaminen kiinnosta, noh, olihan se jo aika vanha lato. Mutta jos eivät halua itsenäistyä meistä, jääkööt sitten ilman hallia! Minulle ei ainakaan sopisi, että alettaisiin taas yhteistä jääpalatsia luomaan.

Jaaha, mutta mitäs tästä soluttautuja-keissistä oikein sanoisi. Ensimmäiseksi voin todistaa teille, etten ole Talvikuningas: minua ei lumi ja kylmyys innosta. Voin vakuuttaa, että nautin kuluvasta kesästä tuhatkertaisesti enemmän kuin viime talvesta. Tämä nyt toki ei valitettavasti todista sitä, etten olisi T.V. Kesä… :thinking:

1 tykkäys

Tykkäätkös sitten sattumoisin Kaslerista?

En todellakaan, harvoin edes syön sianlihaa! :cut_of_meat: :no_entry_sign:

Aika hiljaista on, kenties kaikki vain odottelevat että @mazzus tulee ja paljastaa pahikset. :thinking:

1 tykkäys

Mazzusta odotellessa on sanottava, että minulta ei viimeksikään mitenkään hurjan hyvin sujunut areenan rakentaminen, mutta toisaalta se oli Armaksen vika aika isosti. Onneksi nyt ei ole koodiviestejä. Notkeasti voinkin?

1 tykkäys

Jos Jopeti putoaa, niin lähettääkö Armas silti tsemppiviestin, jos botti onkin sillä päällä?