Yhteisöpeli: Soluttautujia Draft -tilaisuudessa - peliketju

Soluttautujia Draft -tilaisuudessa

Koko jääkiekkokansa odottaa yhtä herkullisimmasta tapahtumista käynnistyväksi. Maailman Suurimman Jääkiekkoliigan (MSJ:n) Entry Draft on pian käsillä. Lupauksia rivissä odottamassa varatuksi tulemistaan. Solumpuksen Sinitakkien henkilöstö on valmistautumassa ehkä organisaation historian kaikkein tärkeimpään tapahtumaan – heillä on käsissään koko tilaisuuden ensimmäinen varausvuoro. Kykyjenetsijät ovat tehneet töitä vimmatusti jo kuukausia, ellei jopa vuosia tämän draftin eteen. Nyt tuo draft häämöttää muutaman päivän päässä. Solumpuksen kykyjenetsijöihin on kuitenkin soluttautunut useampi Sisakon Haukkojen palveluksessa toimiva henkilö, jotka pyrkivät ujuttamaan väärää tietoa, kehuvat heikkoja pelaajia ja yrittävät saada Solumpuksen tekemään vääriä valintoja draft -päivänä. Pystyvätkö Solumpuksen kykyjenetsijät ja henkilöstö saamaan Sisakon soluttautujat kiinni ennen draftpäivää ja pelastamaan organisaation tulevaisuuden? Tehtävä ei ole helppo, sillä vallitsevasta tilanteesta johtuen, kaikilla on oltava kokonaamanmaski päällään. Kukaan ei ole tunnistettavissa.

Pelin rytmi

Päivä kestää noin 3-4 vuorokautta. Päivän aikana peliketjussa puhutaan pelistä, etsitään syyllisiä ja äänestetään pelaajia. Pelistä ei saa puhua muualla, kuin peliketjussa. Tästä on poikkeuksena ainoastaan soluttautujien keskustelut. Päivän lopussa se, kenellä on eniten ääniä, tippuu pelistä, ja hänen roolinsa paljastetaan kanssapelaajille. Tippunut pelaaja ei saa pelin ollessa käynnissä enää kommentoida peliä. Myöskään muiden, kuin pelijohtajan viesteistä tykkääminen, on tippuneilta kielletty.

Yö kestää noin vuorokauden. Yön aikana yksi soluttautuja lähettää yksityisviestein pelinjohtajalle sen pelaajan nimen, jonka haluavat pelistä tiputtaa. Yön aikana kukaan ei peliketjussa puhu, vaan kaikki nukkuvat.

Yön jälkeen tulee aamu, jolloin pelinjohtaja kertoo sen pelaajan nimen, jonka soluttautujat valitsivat. Hän tippuu, eikä hän saa enää osallistua peliin. Aamun jälkeen alkaa taas päivä, jolloin spekulointi ja keskustelu peliketjussa jatkuu niiden osalta, jotka pelissä vielä mukana ovat.

Tästä eteenpäin tämän ohjeen päivällä ja yöllä tarkoitetaan pelin päiviä ja öitä.

Äänestäminen

Äänestäminen tapahtuu kirjoittamalla boldatulla tekstillä ++nimimerkki , esimerkiksi ++Acetho . Mikäli haluat perua äänen, se tapahtuu vastaavasti –nimimerkki. Se ääni jää voimaan, joka on laitettu viimeisimpänä, ja jota ei ole peruttu. Mikäli äänestää toista nimimerkkiä vahingossa ennen edellisen peruuttamista, jää ensimmäiseksi laitettu ääni voimaan. Jokaisella pelaajalla on yksi ääni käytössään per pelipäivä. Eniten ++ -ääniä saanut pelaaja tippuu päivän lopuksi, ja hänen roolinsa paljastetaan. Tasatilanteessa se, joka sai äänimääränsä ensin, tiputetaan.

Keskustelu

Pelistä saa keskustella vain, ja ainoastaan peliketjussa. Peliketjussa saa keskustella vain, ja ainoastaan pelissä mukana vielä olevat pelaajat. Tippuneet joutuvat odottamaan pelin päättymiseen saakka, että pääsevät kertomaan fiiliksensä muille pelaajille. Uutena sääntönä myös se, että tippuneet eivät saa tykätä peliketjussa muista, kuin pelinjohtajan viesteistä. Tästä on poikkeuksena kolme soluttautujaa, jotka saavat (ja heidän kannattaakin) pitää yhteyttä erikseen yksityisviestein esimerkiksi strategian muodostamiseksi ja päätettäessä kunakin yönä tiputettavaa pelaajaa. Peli menee täysin pieleen, mikäli omaa rooliaan tms. aletaan spekuloimaan jossain muualla, tai jos yksittäiset pelaajat käyvät keskenään yksityisviestein vaihtoa pelin kulusta. Tämä on siis ehdottomasti kiellettyä. Vaikka pelin päämääränä on voittaminen, perimmäinen tarkoitus on kuitenkin pitää hauskaa ja laittaa aivot töihin. Näinpä pelin ulkopuolisiin henkilökohtaisuuksiin tai muuten vaan asiattomuuksiin menevä pelityyli johtaa myös pelistä poistamiseen.

Viestien muokkaaminen lähettämisen jälkeen on ehdottomasti kielletty. Voit laatia heti perään uuden viestin, esimerkiksi korjataksesi sanomaasi, mutta et saa enää muokata jo lähetettyä viestiä. Muokkauksia ei saa tehdä missään tapauksessa, ei esimerkiksi kirjoitusvirheenkään korjaamiseksi. Viestejä ei myöskään saa poistaa.

Pelaajamäärä ja pelihahmot

Pelaajamäärä yhteensä on 12, joista 3 pahishahmoa, 9 hyvishahmoa.

3 soluttautujaa (pahis)

Nämä soluttautujat pyrkivät sabotoimaan Solumpuksen draft -tilaisuutta. He pyrkivät esittämään tuiki tavallisia Solumpuksen henkilökunnan jäseniä päivisin, ja saavat luvan keskustella yksityisviestein keskenään. Öisin he lähettävät sen pelaajan nimen pelinjohtajalle, jonka haluavat tiputtaa. Pelinjohtajan tulee myös tällä kertaa tietää täsmällisesti, kuka soluttautuja on se, joka on lähtemässä yölliselle tiputusretkelleen, sillä se vaikuttaa pelin muiden roolien toimintaan.

1 vartija (hyvis)

Solumpuksen palkkalistoilla toimiva vartija, joka vartioi haluamaansa pelaajaa öisin. Mikäli vartioitavan kohteen kimppuun yritetään yöllä hyökätä (soluttautujat), vartija ampuu hyökkääjän, ja hyökkääjä tippuu pelistä seuraavana aamuna. Vartija ei kuitenkaan pysty pelastamaan hyökkäyksen kohdetta, vaan myös tämä tippuu. Vartijalla on käytössään yksi patruuna, joten sen käytettyään, hän muuttuu tavalliseksi henkilökunnan jäseneksi. Vartija ei saa vartioida itseään, eikä samaa henkilöä kahtena peräkkäisenä yönä.

1 siivooja (hyvis)

Siivooja pystyy kulkemaan henkilökunnan tiloissa salakavalasti, tonkimaan asioita ja kuulemaan sellaista, mitä ei pitäisi. Siivooja lähettää öisin pelinjohtajalle sen pelaajan nimen, kenen roolin hän haluaa tietää. Siivoojalle lähetetään vastauksena kyseisen henkilön rooli tarkkuudella pahis/hyvis.

1 General Manager (hyvis)

Solumpuksen General Manager, eli GM, toimii virassaan ja on innoissaan draft -tilaisuudesta. GM toimii roolinlukitsijana. Hän valitsee joka yö jonkun pelaajan kanssaan keskustelemaan tulevasta draftpäivästä. Kyseinen pelaaja on estynyt käyttämästä erikoisvoimiaan / pudotuskykyään kyseisenä yönä. Kyky toimii sekä soluttautujaan, että hyvisten erikoishahmoihin. GM ei pysty lukitsemaan saman pelaajan kykyjä kahtena peräkkäisenä yönä, eikä pysty lukitsemaan itseään.

1 omistaja (hyvis)

Omistaja häärää kaiken taustalla, ja lopulta hänen sanallaan on usein enemmän painoarvoa, kuin kenenkään muun. Omistaja saa kerran pelin aikana käyttöönsä tuplaäänen päivän äänestykseen. Hänen äänensä lasketaan siis kahtena tänä yhtenä päivänä. Omistaja kuitenkin äänestää peliteknisesti tällöinkin täysin normaalisti . Ääni näkyy tuplana vasta lopullisessa illan äänien laskentatilanteessa, mikäli äänellä on vaikutusta siihen, kuka pelistä tippuu . Jos vaikutusta ei ole, ääni ei näy tuplana. Ääni lisätään suoraa sen henkilön äänimäärään, ketä omistaja on sen päivän lopussa äänestänyt – se, kuka kyseistä pelaajaa äänestäneistä pelaajista omasi tuplaäänen, ei selviä muilla pelaajille laskentatilanteessa. Omistaja lähettää pelinjohtajalle tiedon, kun haluaa kykynsä käyttöönsä. Tieto pitää tulla pelinjohtajalle joko edellisenä pelipäivänä, tai kyseistä päivää edeltävänä yönä, jotta voiman saa seuraavalle päivälle käyttöön. GM ei pysty lukitsemaan omistajan kykyä, sillä kyseessä ei ole varsinaisesti yötoimi.

1 lavastettu (hyvis)

Yhden henkilökunnan jäsenen työhuoneeseen ovat soluttautujat päässeet tuomaan sellaisia todisteita, joilla he ovat pystyneet lavastamaan tämän henkilön syyllisen näköiseksi. Lavastettu on muuten tuiki tavallinen henkilökunnan jäsen, mutta siivooja näkee tämän soluttautujana, mikäli kysyy lavastetun henkilöllisyyttä. Lavastettu ei itse tiedä olevansa lavastettu. Kun lavastettu tippuu, rooli selviää kaikille, kuten muidenkin erikoishahmojen kohdalla.

4 tavallista henkilökunnan jäsentä (hyvis)

Nämä tavalliset jäsenet koostuvat Solumpuksen henkilöstöstä – kykyjenetsijöistä, sihteereistä jne. He yrittävät napata soluttautujat päivisin kiinni, ja nukkuvat öisin.

Pelin kesto ja voittaminen

Peli kestää niin kauan, kunnes soluttautujia on saman verran tai enemmän, kuin hyviksiä (soluttautujat voittavat), tai, kunnes kaikki soluttautujat on tiputettu (hyvikset voittavat). Peli on rakennettu tasapainoiseksi niin, että ennen pelin alkua, molemmilla puolilla on lähtökohtaisesti yhtä vahvat edellytykset voittaa.

Pelin keskimääräinen kestoarvio on noin 2-3 viikkoa.

Aktiivisuus

Peli ei vaadi jatkuvaa aktiivisuutta, mutta peliketjuun olisi hyvä kirjoitella tasaisin väliajoin ja vähintään äänestää jokaisena pelipäivänä. Mikäli pelaaja ei äänestä toisena peräkkäisenä pelipäivänä (eikä pelaajalla ole tähän ymmärrettävää selitystä), haetaan tilalle varapelaajaa. Jos varapelaajaa ei löydy, hahmo tippuu seuraavana aamuna. Sitä mielekkäämpi peli on, mitä aktiivisempi se on. Tarkoituksena on saada ihmisistä irti heidän roolinsa, ja mikäli he eivät keskustele, se on vaikeaa. Erityisesti hyvisten kannattaa siis pitää keskustelua yllä ja käyttää äänestämisoikeutta hyväkseen. Muistakaa, että äänen saa aina vaihtaa niin monta kertaa kuin haluaa päivän aikana.

Pelinjohtaja

Toimin pelinjohtajana, joka arpoo ja jakaa roolit yksityisviestein, kertoo päivien päättymisajat, laskee äänet ja kertoo tippuneen roolin. Minulle myös soluttautujat lähettävät yksityisviestein sen nimen, kenet haluavat yöllä tippuvaksi, ja erikoishahmot omaan toimintaansa liittyvät nimensä.

Sääntömuutokset edellisiin peleihin verrattuna

Kaksi pientä sääntömuutosta:

  1. tippuneet eivät saa tykätä muiden, kuin pelinjohtajan viesteistä. Tämä selkeyttää tilannetta, jossa joku tippunut voisi johdatella muita pelaajia tykkäysten avulla
  2. varapelaajaa haetaan, mikäli joku jättää äänestämättä ilman ymmärrettävää selitystä kahtena peräkkäisenä pelipäivänä

Pelissä mukana olevat pelaajat (12/12):

Armas
Petri
Derek
Joonatan
Casperi
Bilbo
Tonke
Virvelia_kainaloon
Jopeti
Rantt3
tatesulo
mazzus


1. päivä

Aamu sarasti kirkkaana, kun Solumpuksen henkilökunta alkoi herätä. Sisakon Haukkojen soluttautujien etsintä oli nyt kaikista tärkeintä päivittäisten tehtävien ohella. Draftpäivä kolkutti jo lähitulevaisuudessa, eikä aikaa ollut hukattavaksi. Pystyvätkö Solumpuksen väki selvittämään Sikakon soluttautujien henkilöllisyydet ja pelastamaan organisaationsa tulevaisuuden? Se nähdään nyt, kun etsintä alkaa.

Peli, ja sen 1. päivä on nyt alkanut! Puhuminen, äänestäminen ja juonittelu on jälleen sallittua. Kaikille pitäisi olla lähtenyt rooliviesti, laitathan minulle yksityisviestiä heti, jos sellaista et ole saanut. 1. päivä loppuu lauantaina 31.10. klo 21:00. Onnea kaikille peliin!

3 tykkäystä

Joo… joo… yhdeksälle. Otetaan koko menyy joo ja saisko teiltä siihen vielä majotuksen? Yes. Solumpus Inc. Yes. Joo - hei oota hetki

Mitä? Hei, oliko meillä tälle aamulle sovittu joku palaveri vai mitä porukkaa tää on? Onks kukaan keittänyt kahvia? —

Hei sori mun pitää lopettaa, mut laitatko tilauksen sähköpostilla. virvelia piste kainaloon ät solumpus piste net. Yes. Palataan asiaan. Bye.

Noniin päivää. Ketäs te ootte?

6 tykkäystä

Morjesta pöytään! Saanen esitellä itseni, kaikkien kanssa ei välttämättä olla tavattu:

Nimi on Mikko Pucca, pelaajaurani oli erittäin värikäs ja edessä häämöttää ensimmäinen draft-tilaisuus Solumpuksen kykyjenetsijänä.

Tätä hetkeä olen odottanut viimeisen vuoden, ja voi kuinka innoissani seuramme tulevaisuudesta olen. Tämän vuoksi on tunnollisesti kierretty kylmiä jäähalleja päivät pitkät. Tuleva varausluokkahan on täynnä timantteja!

Ykkösvaraus lienee niin selvä ja Solumpuksen näköinen pelaaja, että on turha edes harkita Sikakon vaihtotarjousta? Luulen että koittavat hämätä pahasti, vai onko joku eri mieltä?

Mulle ei kahvia kiitos. Oliko Pepsi Maxia kylmässä?

4 tykkäystä

Teitä lykästi, satun nimittäin olemaan neljänneltä ammatiltani barista. Nyt voi heittää tämän toimiston ikivanhan nokisen mokkamasterin hiiteen, saatte sellaiset ekstralatet että ei ole ennen Solumpuksessa nähty! Ja siivoan samalla pois nämä tarjousmokat täältä… mutta hetkinen… mitäs täältä kahvikaapista löytyy… Sulkia! Ja näyttää ihan haukan takapuolesta repäistyltä!

Kukas täällä onkaan vastannut kahvinkeitosta meikäläistä ennen?

2 tykkäystä

Hyvät naiset ja herrat, it’s tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiime to main event!

Lienee selvää, että seuramme ykkösvaraus on nuori ja eteenpäin menevä Chistiano Taunus. Häntä on kutsuttu myös jääkiekkokaukloiden Frederikiksi, lähinnä dynaamisten ja energisten otteidensa vuoksi.
Pidän hänen ehdottomana vahvuutenaan hänen kykyään pelata sekä leftiltä-että rightiltä. Näin hän voi vaihtopenkiltä peliin lähtiessään napata lähimmän mailan käyttöönsä, helpottaen näin huoltoportaan urakkaa.
Tämä antaa myös uuden ulottovuuden yli-ja alivoimapeliin.
Mutta nyt takaisin kaukalon laidalle seuraamaan nuoren miehen otteita.

3 tykkäystä

Upeaa olla täällä kaikkien teidän kanssanne! Ottakaapa tästä sikarit kaikki. Käydään menestyksen kunniaksi etäisyydet huomioonottaen polttelemassa ne sitten tilaisuuden jälkeen.

Tuleva varaustilaisuus on seuramme Sinitakkien ylivoimaisesti tärkein hetki, tässä naulataan kiinni tulevaisuuttamme pitkäksi aikaa. Onneksi meillä on huippuluokan tiimi, jolla saamme varmasti huippuluokan tuloksen.

3 tykkäystä

On tullut pyörittyä kaikki syrjäiset kaupungit ja jäähallit, joihin ei ole edes vedetty faksia. On pitänyt lähettää raportitkin kyyhkyillä,mutta kaikki kivet on käännetty.

Nyt ollaan aivan varmoja, että saadaan koko jääkiekkohistorian paras ensimmäinen varaus.

3 tykkäystä

Muuten, jos arvon kollegoillani on jotain valttikortteja sinitakin povessa, niin nöyrä suositukseni on pitää maltillisen matalaa profiilia. Muistoissa on vielä aika vahvana eräs tapaus pelaajaurallani, kun minut hälytettiin apuun auttamaan eräällä harjoitusleirillä erästä porukkaa jonka kapteeni ja mehupoika olivat savustettu ulos… Onneksi siitä selvittiin. Mutta nyt ei ole kuitenkaan varaa menetyksiin!

2 tykkäystä

Olen William “Bill” Bo, entinen jääkiekkoilija ja nykyinen Solumpuksen kykyjenetsijä :slight_smile: Pelasin toissa kaudella Tuppuru HC:n riveissä, kuten jotkut teistä varmasti muistavatkin :wink: Jos me oikeat kykyjenetsijät saisimme ne soluttautujat äkkiä pois niin voitaisiin saada kaikkien aikojen ykkösvaraus :+1:

2 tykkäystä

Näköjään sitä voi vielä tällaisiinkin tehtäviin joutua! Enpä tosin olisi Solumpuksen avokätistä tarjousta kyennyt hylkäämäänkään.

En ole aikapäiviin seurannut mitään muuta jääkiekkoa kuin Liigaa, mutta kaikeksi onneksi tiedän sieltä yhden pelaajan, joka meidän täytyy kyllä EHDOTTOMASTI varata (mikäli siis selviämme soluttautujista): JIPIIn Samu Helinen.

3 tykkäystä

Morjensta pöytään!

Kaikkihan varmaan jo minut tuntee, olenhan sormet syyhyten lähetellyt faksia Solumpukseen.
Olen siis arvostetettu pelaajatarkkailija Jope Tikkamasala ja olen juuri lähdössä täältä Tikkakosken jäähallilta, Solumpukseen yksityiskoneellani👍

Nähdään illalla!

5 tykkäystä

Hello everybody! or soommoro! niinku Jurmo Kiekuilielainen opetti sanomaan. I am the burgerman. Aina kun tiputamme sikakolaisen, teen teille Ohion heartbraker beefburgerin with double cheese. Man, sillä jaksaa spekuloida.

6 tykkäystä

Peesailu on aina peesailua, mutta en nyt ihan tyhjästä haluaisi lähteä äänestämään. Jotain tässä kuitenkin on tehtävä, että vyyhti lähtisi purkamaan.

Armas ja Rantt3 eivät ole vielä kirjoittaneet mitään. Ei se paljostakaan kerro, mutta periaatteen tasolla soluttautujien tuskin kannattaa erottua joukosta heti alusta, joten juuri nyt eivät ole kärkiepäiltyjäni samaan soluttautujatiimiin.

Aloitusviestit olen lukenut kursorisesti, mitään niistä ei varsinaisesti voi päätellä. Bilbo on tykännyt kaikista aloitusviesteistä ja Casperi viimeisintä vaille kaikista viesteistä. Otaksuisin pahisten sopivan ainakin löyhästi tykkäyskäytännöistä. Tällainen pattern ei vaikuta sellaiselta, että Bilbo ja Casperi olisivat samassa soluttautujatiimissä.

Derek vetosi siihen, että oltaisiin hiljaa rooleista, mikä on periaatteessa hyvismäistä tässä vaiheessa.

Hyvin heikkoja todistusaineistoja, mutta saadakseni jotain pohjaa, niin tiputan tämän katsauksen osalta nuo viisi pois epäiltyjen listalta. Jäljellä siinä ovat Petri, Joonatan, Tonke, Jopeti, tatesulo ja mazzus. Listalle pääsee takaisin hyvin helposti.

2 tykkäystä

Jäätävä kaveri ei voi muuta sanoa, mieleen tulee Bastian Aho, mutta Taunuksella on vielä uudempi windows-ohjelma tietokoneessaan käytössä ja näin ollen ratkaisut jäällä erottuu joukosta.

Tätä ihmettelen? Omalla listallani 2-3 kierroksen mies.

Mitä mieltä @Tonke miltä sun lista näyttää? Olen aina arvostanut teikäläisen näkemyksiä.

Sikarin laitan talteen, ja poltan sitten kun tuodaan kotiin se poika.

Tilasin meille syötävää ja juotavaa tuonne toimistomme saunakabinettiin. Eiköhän mennä sinne laittamaan listoja varausehdokkaiden paremmuudesta.

1 tykkäys

Löysin tämän helmen sieltä missä ulkojäät on ympäri vuotisia. Aleksanteri Krakovin oloinen iso keskushyökkääjä nimeltään Vlamidir Smirnov.

Mutta kun saadaan kaikki nimet esille ja niiden päälle saunotaan kunnolla, niin eiköhän me saada järjestys kuntoon.

Hmm… Petri antaa ymmärtää olevansa sikariporrasta, Virveliä_kainaloon viittasi vähän samaan suuntaan. Casperin kaveruus Tonken kanssa pistää miettimään, ehdottomasti kaksikko erityistarkkailuun. Muiden viesteistä vielä paha sanoa, Bilbo käyttäytyy kuten on käyttäytynyt hyviksenä aiemmin, Derek on barista ja omaa kolme muuta ammattia, jättääkö loput piiloon vielä tässä vaiheessa?

2 tykkäystä

Jännästi tuossa oli yritystä käynnistellä peliä, niin huomio siirrettiin takaisin hassutteluun. Casperi, Petri ja Tonke :thinking:

3 tykkäystä

Varsinkin Petri epäilyttää, sillä viime pelissä hän ei paljoakaan hassutellut vaan yritti oikeasti saada soluttautujia nalkkiin analysointineen. Nyt kaksi viestiä, joista molemmat enemmän tai vähemmän hassuttelua.

Toki jos alkaa liikaa viime peliin vertaamaan niin kaikki alkaa tuntua epäilyttävältä.

Metavastauksena edelliseen, roolipelaamisena tämä olisi meille kaikille hitosti hauskempaa…

Analyysia ei pysty tekemään, ellei saa materiaalia siihen. Jos meillä ei taasen ole keskustelua, ei myöskään ole materiaalia. Nollatilanteesta kun lähdemme liikkeelle, niin pelkkä satunnaissyyttelyt eivät oikein vielä avaa tilannetta, ellei sitten vain haluta analysoida reaktioita tai reaktiottomuuksia niihin.

5 tykkäystä
UpCloud
Yhteistyössä UpCloud.com - maailman nopeimmat pilvipalvelimet!